رنگ روغنی ساختمانی

ویژگی ها

  • ایجاد سطوح صاف و با دوام
  • مقاومت بالا در برابر رطوبت دارد.
  • سطح رنگ آمیزی همیشه مرطوب به نظر می رسد.
  • روی ماسه از این رنگ می توان استفاده کرد.
  • در فضا می توان نقص و ایراد ها را پوشش داد.

کاربرد ها

  • خاصیت ضد آب را این رنگ دارد.
  • این رنگ ویژگی عایق بودن دارد.
  • برای چوب هم میتوان از این رنگ استفاده کرد.
  • به دلیل مقاومت بالا مدت طولانی این رنگ عمر میکند.
  • در فضاهایی که رطوبت بیشتر است این رنگ کاربرد دارد.