اطلاعات تماس

آدرس : مشهد ، راه آهن ، بلوار شهید کامیاب ۱۸ ، شماره ۸

تلفن های تماس : ۳۲۲۸۱۷۰۶ ، ۳۲۲۸۱۷۰۵ ، ۳۲۲۹۲۱۰۸ ۰۵۱

ایمیل : info@jaheshtejarat.com

اینستاگرام : jaheshtejarat_com

تلگرام واتساپ : ۰۹۱۵۵۲۳۴۶۴۲ – ۰۹۳۵۲۶۰۳۱۶۰

به ما ایمیل بفرستید